Deratizace

DERATIZACÍ nazýváme všechna opatření která jsou zaměřěna na hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců(potkan,krysa,myš domáci).

DERATIZACE ZAHRNUJE:
vypracování a vedení agendy(pojištění, schematické plánky DDD, etikety, bezpečnostní listy, osvědčení k činnosti, centrifikáty apod.)
monitoringu škodlivých hlodavců(včetbě grafického přehledu)
protokoly monitoringu škodlivých hlodavců
protokoly provedených prací
aktualizace deratizačních monitorovacích sítí
navržení ročních časových harmonogramů prací DDD
aplikace jedových nástrah, výměna a doplňování deratizačních nástrah
dezinfekci a očištění deratizačních staniček
poradenství a řešení podnětů v rámci DDD

NABÍZÍME:

lokální deratizace v domech, bytech, chalupách
celoplošné deratizace měst, městských částí, obcí (monitoring hlodavců ve městě)
preventivní a represivní zásahy v jakémkoliv provozu (potravinářský provoz, zemědělství atd)
v obytných budovách, zemědělství, zdravotnictví, skladech, restaurací, hotelích, škol apod.
Používané přípravky jsou povoleny pro ohniskovou i ochrannou deratizaci.

Nástrahy k hubení hlodavců

K hubení nežádoucích hlodavců používáme celou řadu sofistikovaných nástrah. 

Likvidace hlodavců