Odchyt holubů

Odchyt holubů a úklid holubího trusu

Holuby poškozují domy a památky. Poškozují je mechanicky (drápky), vyklováváním či chemicky.

Městská populace holubů může být zdrojem onemocnění přenosných ze zvířat na člověka (např. klíšťová encefalitida, ornitóza, ptačí tuberkulóza  apd..)

ODCHYTOVÉ PRÁCE
Odchytové práce provádíme pomocí speciálních odchytových zařízení (klecí).
Tyto zařízení brání holubům zpětnému úniku ven.

Hnízdiště divokých holubů jsou plná nakažlivých onemocnění přenosných na člověka i domácí zvířata. Mezi nejčastější z nich patří salmonelóza, ornitóza a určité druhy TBC. Vysoká koncentrace holubů v nekontrolova­telných hnízdních koloniích v městech způsobuje jejich trvalé promoření ektoparazity.

Holubí peří a trus způsobují nejen nepříjemné alergie, ale také jsou plné nebezpečných roztočů. Nejznámějším z těchto roztočů je tzv. ,,obří" klíšťák holubí, který u člověka může způsobit otravu krve. Dalším známým a běžným parazitem jsou také tzv. čmelíkovci.

Holubi v neposlední řadě způsobují také nemalé škody na budovách a domech. Vyzobávají vápno z malty a potom díky tomuto narušení vyzobávají drobné kaménky, které jim pomáhají ve svalnaté části žaludku potravu rozmělňovat. Dále na tyto stavby působí také chemicky – svým trusem.  Silně kyselá reakce deštěm rozmývaného trusu rychle rozrušuje příslušný materiál a umožňuje jeho další následnou destrukci zvětráváním apod.

Proto se na nás můžete obrátit s požadavkem na cílený odchyt holubů nejen ve městě, ale i v areálu Vašeho podniku. Odchyt holubů provádíme do dostatečně prostorných odchytových klecí dle metodického doporučení.

Ochrana objektů proti vstupu holubů

Ochranu objektů proti vstupu holubům provádíme montáží hrotového systému proti dosedání holubů a montáží speciálních sítí

ÚKLID HOLUBÍHO TRUSU

DEZINFEKCE PO HOLUBECH

Veškeré zásahy provádíme v souladu se zákonem na ochranu zvířat.