Dezinfekce

DEZINFEKCE je soubor opatření ,vedoucí ke zničení choroboplodných zárodků a všech škodlivých mikroorganismů pomocí postupů,které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k jedinci.
Provádíme ochrannou dezinfekci (v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje, je namířena proti cestám šíření nákazy)
Provádíme ohniskovou dezinfekci (zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy) Jejím cílem je přerušit  další šíření infekcí.

NABÍZÍME:
Pracujeme v potravinářských a stravovacích provozech (jídelny, restaurace, hotely, školy, školky  apod..)
V zemědělských budovách živočišné výroby (odchovny, drůbežárny, kravíny apod..)
Zdravotnická a sociální zařízení (nemocnice, ústavy, polikliniky, ordinace, domovy pro seniory, apod..)
Veterinární prostory
 

DEZINFEKCE PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU (CORONAVIRUS)

DEZINFEKCE PO ZEMŘELÝCH

LIKVIDACE PLÍSNÍ

DEZINFEKCE PO POVODNÍCH (dezinfekce po zatopení domů)


Používané přípravky jsou povoleny pro ohniskovou i ochrannou dezinfekci

Dezinfekce